مراقبت در خانه

مراقبت در محل شما؟

مراقبت از سالمندان ، برآورده ساختن نیازها و نیازهای ویژه ای است که فقط مختص افراد مسن است. این اصطلاح وسیع شامل خدماتی مانند زندگی مساعدت ، مراقبت روزانه از بزرگسالان ، مراقبت های طولانی مدت ، خانه های سالمندان ، مراقبت از بیمارستان و مراقبت در منزل است. به دلیل طیف گسترده ای از مراقبت از سالمندان در سطح ملی و همچنین تمایز دیدگاه های فرهنگی در مورد شهروندان سالخورده ، نمی توان آن را به یک عمل محدود کرد.

  • مراقبت برای نیازهای ویژه
  • مراقبت های بهداشتی
  • مراقبت ورزشی
  • مراقبت در مؤسسه
  • مراقبت در محل
  • مراقبت در خانه

Book now

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Book now

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
صفحه اصلیخدماتارتباط با ما